Srva-toiminta

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio,
joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa:

 

Suurriistavirka-apu on saamassa koulutetun henkilön käyttämään mellakantorjuntaan tarkoitettua FN  ilma-asetta. Kyseistä asetta voidaan käyttää ongelmakarhujen karkoittamiseen piha- ja taajama-alueilta.