Suurpedot

Suurpetokantojen hoito ja suojelu on viranomaistyötä, mutta myös metsästäjien ja luonnonsuojelijoiden tekemää vapaaehtoistyötä. Esimerkiksi suurpetojen havainnointi ja petoaitojen rakentaminen pohjautuvat pitkälti talkootyöhön.
Vastuu suurpetokantojen hoidosta ja säilyttämisestä kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Ilves, karhu ja susi ovat riistaeläinlajeja, joita metsästetään jonkin verran niiden aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi. Poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus.

 
Petoyhdyshenkilöt keräävät ja välittävät suurpetohavainnot Tassu-järjestelmään.
Virtain rhy:ssä petoyhdyshenkilöinä toimivat Tapio Luuri, Pekka Venäläinen,  Tarmo Kuhanen, Veikko Nieminen ja Marko Hauta-aho.