Toiminta

Riistanhoitoyhdistyksen lakisääteiset tehtävät ovat:

- Suorittaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa koulutusta ja neuvontaa
- Edistää riistanhoitoa
- Suorittaa metsästyksen valvontaa
- Suorittaa muut sille säädetyt maa -ja metsätalousministeriön tai riistanhoitopiirin määräämät tehtävät

Näiden tehtäviensä toteuttamiseksi riistanhoitoyhdistys muun muassa:

- Järjestää ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot sekä niihin liittyvän koulutuksen
- Järjestää metsästyksenvartioinnin alueellaan
- Antaa lausuntoja pyyntilupahakemuksiin
- Valvoo alueensa suurpetoyhdyshenkilöiden toimintaa ja petohavainnointia
- Koordinoi riistaeläinkolariyhteistyöt poliisin ja metsästysseurojen kanssa
- Harjoittaa paikallista valistustoimintaa muun muassa kouluissa


Jäsenyys
Riistanhoitoyhdistyksen jäseniä ovat kaikki kuluvana metsästysvuonna riistanhoitomaksun maksaneet henkilöt. Riistanhoitomaksun maksanut metsästäj voi olla sen riistanhoitoyhdistyksen jäsen, jonka toiminta-alueella hänellä on kotipaikka tai jonka alueella hänellä on metsästysoikeus tai vähintään vuodeksi kirjallinen lupa harjoittaa metsästystä. Samanaikaisesti henkilö voi kuulua vain yhteen riistanhoitoyhdistykseen.